Hemfrid logotype
Flyttservice · Göteborg

Intresseanmälan C1-kortschaufförer till Hemfrids Flyttservice - Göteborg

Beskriv dina tidigare jobb / Select your previous work experience*
Kan du jobba kvällar och helger? / Are you available for work evenings and weekends?*
Vad för typ av körkort har du? / What type of drivers licence do you have?*
Pratar du svenska eller engelska? / Do you speak swedish or english? *
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Ange vilket arbetstillstånd du har. / We need to ensure that you have the right to work in Sweden. Please choose what kind of workpermit you have. *

Personlig information