facebook tracking

Städare / Cleaner - Hemfrid Strängnäs

Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat. 

Just nu söker vi Hemstädare i Strängnäs med omnejd.


Dina arbetsuppgifter

På Hemfrid arbetar vi utifrån våra värdeord Nytänkande, Kunniga och Stort hjärta. Detta har bidragit till vår kvalitets - och servicekultur i världsklass! 

Som Hemstädare på Hemfrid har du en viktig roll - att ge dina kunder bästa service genom våra proffsiga städtjänster. Du arbetar självständigt hos dina kunder med stort eget ansvar.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

 • Dammsuga och damma
 • Moppa golv och rengöra ytor
 • Stryka, vika och ev. tvätta kläder
 • Piffa kuddar och göra kundens hem ombonat
 • Byta lakan och bädda

Din profil

Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och nöjda kunder. Att vara noggrann och punktlig är viktigt för dig. Du behöver även vara engagerad och ha en positiv attityd. Självklart skall du brinna för städning, precis som vi gör! 

Utöver detta ser vi att du:

 • Har erfarenhet från ett serviceyrke sedan tidigare
 • Starkt meriterande om du arbetat just som Hemstädare, Housekeeper eller motsvarande 
 • Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
 • Kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan klockan 8-17


Vi erbjuder 

Vi har en tydlig ambition – det är att vara branschens bästa arbetsgivare. För oss är det en självklarhet att erbjuda bra villkor för våra anställda. 

 • En tillsvidareanställning med 75 % sysselsättningsgrad 
 • Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
 • Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring 
 • Friskvårdsbidrag
 • Utbildning inom hemstädning, med fokus på din utveckling!
 • Goda möjligheter att utvecklas och växa inom Hemfrid
 • Gratis mobilabonnemang
 • Härliga kollegor från hela världen!

Vill du vara med på vår resa? Ansök nu! 

Välkommen till Hemfrid!

 Hemfrid is Sweden's largest company within home cleaning. We help our customers with services such as cleaning, window cleaning, moving service and much more.

Now we are looking for home cleaners in Strängnäs.


Your work assignments

At Hemfrid, we work based on our core values Innovative, Knowledgeable and Big Heart. This has contributed to our world-class quality and service culture!

As a home cleaner at Hemfrid you have an important role - to give your customers the best service. You work independently and have your own customers with a great responsibility. 

Your work tasks includes:

 • Vacuum and dusting
 • Mopping floors and clean surfaces
 • Strength, fold and wash clothes
 • Decorate pillows and decorations and make the customer's home cozy
 • Change the sheets and make the bed


Your profile

We are looking for colleagues who like to work independently and who are driven by quality and customer service. You need to be responsible and punctual. You also need to be dedicated to your job and have a positive attitude. Of course you should be passionate about cleaning, just like we are!

In addition to this, we see that you:

 • Have experience from a service profession before
 • Strong merit if you worked as a Home Cleaner, Housekeeper or equivalent
 • Speaks and understands basic Swedish or English
 • Can work flexible working hours Monday-Friday between 8 - 17


We offer you

We have a clear ambition - to be the industry's best employer. Good working conditions are important to us. That is why we offer, among other things:

 • A permanent employment with a 75% employment rate
 • Collective agreements and good terms of employment
 • Third part insurance, health insurance, retirement pension insurance
 • Wellness grant
 • Education within home cleaning services with focus on your development
 • Good opportunities to develop and grow  within Hemfrid
 • Free mobile subscriptions
 • Colleagues from all over the world! 

Do you want to join our journey? Apply now! 

Welcome to Hemfrid!

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Strängnäs

Strängnäs station
645 32 Strängnäs Vägbeskrivning

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor